Tuesday, April 5, 2011

1.2 Aspek-aspek keindahan

Seni mempunyai pertalian rapat dengan keindahan. Kita sentiasa memberi komen tentang sesuatu yang indah ataupun hodoh, pernahkah kita fikirkan kriteria yang sepatut ada sebelum kritikan itu diberi? Selepas mengikuti kursus ini, anda haruslah mempunyai sekurang-kurangnya sedikit garispanduan untuk memberi komen tentang sesuatu karya.

Aktiviti 1.2a: Cuba keluarkan buku teks Bahasa Melayu dan beri kritikan tentang rekaan halaman utamanya. Perhatikan apa kriteria yang mungkin digunakan oleh anda. 

Apabila kita menyentuh tentang aspek keindahan, sesuatu karya haruslah mempunyai sekurang-kurangnya tiga aspek berikut:
  1. Hal benda: objek / imej sebagai sumber idea bagi sesuatu karya
  2. Komposisi: susun atur objek dan imej dalam karya dengan menggunakan unsur dan prinsip rekaan yang sesuai
  3. Kandungan: merangkumi 3 aspek
         tema   : subjek / idea dan konsep yang menjadi tulang belakang dalam karya dan
         makna : makna / mesej yang hendak disampaikan melalui karya itu atau
         fungsi  : kegunaan sesuatu karya sama ada fungsi estetik atau penggunaan

Perhatikan portrait Vincent van Gogh semasa beliau masih sihat, hal benda ialah dirinya sendiri yang menjadi sumber idea untuk karya berikut. Beliau telah berjaya menggunakan garisan pendek yang berpancar secara 'eccentric' untuk menggambarkan sifat keriangan. Irama dan imbangan adalah prinsip utama semasa beliau mengatur objek, warna dan garisan dalam karya tersebut. Tema karya ini ialah keriangan dan keceriaan kerana beliau ingin menyampaikan mesej bahawa dia amat gembira dan ceria dalam menerokai kaedah-kaedah semulajadi dalam pengolahan seni. Karya ini berfungsi estetik dan amatlah indah bagi generasi moden sebagai rujukan. 

.
Aktiviti 1.2b: Cari satu lagi portrait Vincent van Gogh dan beri komen anda dalam aspek keindahan.

No comments:

Post a Comment